รายละเอียดงานอบรมสัมมนา EHEDG BASIC COURSE ON HYGIENIC DESIGN รุ่นที่ 6

รายละเอียดงานอบรมสัมมนา EHEDG BASIC COURSE ON HYGIENIC DESIGN (อบรมเป็นภาษาไทย)

วันที่: จะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง
(รอยืนยันวันอบรมจากเจ้าหน้าที่ เมื่อผู้เข้าอบรมครบตามจำนวน จะติดต่อกลับไป)

เวลา 8:30–17:00 น.
สถานที่จัดงาน: ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม (ศูนย์ EIDTS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น เเละจำกัดหน่วยงานละ 3 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท* (จำนวน 2 วัน) (รวมค่าเอกสารงานสัมมนา อาหารว่าง และอาหารกลางวัน)

* ส่วนลด 10% (เหลือ 4,050 บาท)
สำหรับบริษัทที่เป็นสมาชิกโครงการ EHEDG แบบ Company Membership
(สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกได้ที่ https://www.ehedg.org/membership/ehedg-members/)

สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ 064-985-0058 (คุณเบญจรัตน์)
Email: eidts@kmitl.ac.th
Website: www.eidts.kmitl.ac.th
Facebook: https://web.facebook.com/eidts

ผู้จัดงาน: ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม
รายละเอียดการจัดงาน: Click
ลงทะเบียนออนไลน์: Click

Date

Mar 16 2020

Time

วันที่อบรมจะเเจ้งให้ทราบอีกครั้ง
8:00 am

Cost

4,500 บาท/ท่าน

Location

EIDTs KMITL
ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Organizer

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)
Phone
02-329-8186 (คุณเบญจรัตน์)
Email
eidts@kmitl.ac.th
Website
https://www.eidts.kmitl.ac.th

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US