บริษัท คิโคเคน จำกัด

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำแนะนำ ออกแบบแก้ปัญหาการทำงานของเครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมอาหารให้กับบริษัท คิโคเคน จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
EHEDG Basic Course on Hygienic Design รุ่น 3 

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 โครงการ EHDG Thailand จัดงานสัมมนา EHEDG Basic Course on Hygienic Design โดยมีรศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค ประธานโครงการ EHEDG Thailand รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธาน(ร่วม) ดร.เจษฎา ชัยโฉม และคุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ คณะกรรมการ EHEDG Thailand เป็นวิทยากร โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบเครื่องจักรและระบบในโรงงานผลิตอาหารและยากับบริษัทผู้ผลิตอาหาร, ผู้จำหน่ายเครื่องมือ-เครื่องจักรผลิตอาหาร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหาร ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
บริษัท return z จำกัด

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทางบริษัท return Z จำกัด เข้าพูดคุยงานวิจัยเครื่องต้นแบบตู้กดน้ำ กับนางสาวเมธินี สงไทย วิศวกรประจำศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US