Kid University

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม เป็นตัวเเทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็ก KIDs University
ได้เเสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับ “พลังงานไฟฟ้าไม่รู้จบจากกังหันน้ำ” และ “รถแข่งพลังงานลม” ให้เเก่เด็ก ๆ ที่เข้าชมงาน  ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US