เทรนด์โลกวันนี้! “จานใบไม้” ภาชนะธรรมชาติ โอกาสทองของเอสเอ็มอี-เกษตรกร
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักข่าวมติชนได้ประชาสัมพันธ์ เครื่องอัดขึ้นรูปใบไม้ เพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้เป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรและเอสเอ็มอี 

สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
โทร 02-329-8186


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US