โรงเรียนวัดหัวคู้ (การอบรมด้านหุ่นยนต์)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์บุณย์ชนะ ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าพูดคุยความร่วมมือและการฝึกอบรมด้านหุ่นยนต์กับโรงเรียนวัดหัวคู้ ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
อบรม SPRUT CAM for robotics

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท อัลฟ่าโซลูชั่น จำกัด จัดอบรม SPRUT CAM for robotics ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารวิศวกรรมการวัดคุม

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US