เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง

เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง

เปิดบริการแล้ว เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง (Field Emission Scanning Electron Microscope) สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ขนาด รูปร่างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค เป็นต้น...
กิจกรรมประจำวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วิศวลาดกระบัง กับ โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กับคณะผู้บริหาร แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์...
กิจกรรมประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 21-25 สิงหาคม 2563

บริษัท นิวเคลียร์ซิสเต็ม จำกัดเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้าให้คำปรึกษาเรื่องการทดสอบอุปกรณ์สื่อสารกับบริษัท นิวเคลียร์ซิสเต็ม จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs TRUELAB Link to...
กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 สิงหาคม 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 สิงหาคม 2563

บริษัท ฟลีทเซิร์ฟ จำกัดวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทดสอบผลิตภัณฑ์กับบริษัท ฟลีทเซิร์ฟ จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs (TRUELAB) Link to...
กิจกรรมประจำวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563

SSN Trading & Service วันที่ 5 สิงหาคม 2563 ผศ. ดร.ธีรพล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์ เเละ ดร.สมภพ ผลไม้ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้คำปรึกษาการทดสอบอุปกรณ์การประหยัดพลังงานของรถยนต์ไฮบริด กับบริษัท SSN TRADING & SERVICE   Link to facebook  ...
กิจกรรมประจำวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563

พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัดเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัด ณ...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US