หัวข้อโครงงานวิศวกรรมจากภาคอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

หัวข้อโครงงานวิศวกรรมจากภาคอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

หัวข้อโครงงานวิศวกรรม หน่วยงานที่สนับสนุน หัวข้อโครงงาน จำนวน (โครงการ) การสนับสนุนสนับสนุน สถานะ บริษัท โซลูชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด Security Robot 1 25,000 บาท เปิดรับข้อเสนอโครงการ การส่งเครื่องช็อคหัวใจด้วยไฟฟ้า AED ผ่านทางโดรน 1 โดรน ระหว่างการทำโครงงาน...
กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือและสนับสนุนทุนทำโครงงานนักศึกษากับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ณ ศูนย์...
กิจกรรมประจำวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

B-squar thailandเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท B-squar thailand เข้าพูดคุยการทดสอบกับ ผศ. พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงประเทศ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs Link to facebook   บริษัท เอฟมัก...
กิจกรรมประจำวันที่ 27มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 27มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

KIDs UNIVERSITY “รถแข่งพลังงานลม”เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก หรือ KIDs UNIVERSITY เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในครบรอบ 60 ปี ภายใต้แนวคิด...
กิจกรรมประจำวันที่ 20-24 มกราคม 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 20-24 มกราคม 2563

บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ตัวแทนจากบริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เข้าร่วมพูดคุยความร่วมมือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วงศ์รุจิระ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์...
กิจกรรมประจำวันที่ 13-17 มกราคม 2563

กิจกรรมประจำวันที่ 13-17 มกราคม 2563

คณะกรรมการสภาสถาบัน เยี่ยมชมงาน KIDs Universityเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันและคณะกรรมการสภาสถาบันเยี่ยมชม KIDs University ซึ่งคณะทำงานของศูนย์ EIDTs เป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอเกี่ยวกับ...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US