การทดสอบทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ รับการทดสอบดังต่อไปนี้ ทดสอบการปนเปื้อน การต้านเชื้อ และการฆ่าเชื้อ ของผลิตภัณฑ์ที่มีสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ รวมทั้งพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทย์ ช่องทางการติดต่อ โทร:02-329-8344-5,...
เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง

เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง

เปิดบริการแล้ว เปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดที่มีสมรรถนะสูง (Field Emission Scanning Electron Microscope) สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิว ขนาด รูปร่างของอนุภาค และลักษณะการกระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค เป็นต้น...
การทดสอบทางด้านวิศวกรรมระบบวัดเเละควบคุม

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมระบบวัดเเละควบคุม

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของวิศวกรรมระบบวัดเเละควบคุม รับการทดสอบดังต่อไปนี้ ทดสอบระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ตรวจสอบสภาพและประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องจักร ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ช่องทางการติดต่อ โทร: 02-329-8349 Website: http://instrumentation.kmitl.ac.th/ins/...
การทดสอบทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของวิศวกรรมอุตสาหการรับการทดสอบดังต่อไปนี้ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุด้านความต้านทานแรงดึงทดสอบส่วนประกอบของวัสดุโลหะUniversal testing machineOptical emission SpectrometerViscometerDifferentail scannig calorimeter (Power compensation)Micro Hardness...
การทดสอบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับการทดสอบดังต่อไปนี้ ทดสอบการนำไฟฟ้าของน้ำยาดับเพลิง ทดสอบโคมไฟ ทดสอบหลอด Led ทดสอบอินเวอร์เตอร์ ทดสอบอุปกรณ์ Grid Inverter ทดสอบ Get Battery ทดสอบความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ทดสอบแผ่นฉนวนไฟฟ้า Lighting Arrester Flashover...
การทดสอบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

การทดสอบเครื่องยนต์ ทดสอบเครื่องเลื่อยโซ่, เลื่อยยนต์ ทดสอบและตรวจสอบแรงม้า เครื่องโซ่ยนต์ ทดสอบการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์และรถยนต์ ทดสอบแรงม้า ทดสอบสมรรถนะของปั๊มน้ำ ทดสอบระบบปรับอากาศ ทดสอบประสิทธิภาพหาการใช้พลังงานระบบทำความเย็น...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US