การทดสอบทางด้านวิศวกรรมระบบวัดเเละควบคุม

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมระบบวัดเเละควบคุม

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของวิศวกรรมระบบวัดเเละควบคุม รับการทดสอบดังต่อไปนี้ ทดสอบระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ตรวจสอบสภาพและประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องจักร ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ช่องทางการติดต่อ โทร: 02-329-8349 Website: http://instrumentation.kmitl.ac.th/ins/...
การทดสอบทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของวิศวกรรมอุตสาหการ รับการทดสอบดังต่อไปนี้ ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุด้านความต้านทานแรงดึง ทดสอบส่วนประกอบของวัสดุโลหะ Universal testing machine Optical emission Spectrometer Viscometer Differentail scannig calorimeter (Power compensation) Hardness...
การทดสอบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับการทดสอบดังต่อไปนี้ ทดสอบการนำไฟฟ้าของน้ำยาดับเพลิง ทดสอบโคมไฟ ทดสอบหลอด Led ทดสอบอินเวอร์เตอร์ ทดสอบอุปกรณ์ Grid Inverter ทดสอบ Get Battery ทดสอบความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ทดสอบแผ่นฉนวนไฟฟ้า Lighting Arrester Flashover...
การทดสอบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

การทดสอบเครื่องยนต์ ทดสอบเครื่องเลื่อยโซ่, เลื่อยยนต์ ทดสอบและตรวจสอบแรงม้า เครื่องโซ่ยนต์ ทดสอบการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์และรถยนต์ ทดสอบแรงม้า ทดสอบสมรรถนะของปั๊มน้ำ ทดสอบระบบปรับอากาศ ทดสอบประสิทธิภาพหาการใช้พลังงานระบบทำความเย็น...
การทดสอบทางด้านวิศวกรรมโยธา

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมโยธา

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมโยธาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน และเพื่อการวิจัยในระดับสูง ได้จัดและแบ่งออกตามหมวดสาขาหลักของวิศวกรรมโยธา เช่นสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง...
การทดสอบทางด้านวิศวกรรมอาหาร

การทดสอบทางด้านวิศวกรรมอาหาร

ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน และเพื่อการวิจัยในระดับสูง ได้จัดให้บริการดังนี้ การวิเคราะห์คุณสมบัติอาหาร การใช้เครื่องมือชุดปฏิบัติการ...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US