News and Activities

 

หัวข้อโครงงานวิศวกรรมจากภาคอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

สามารถดาวน์โหลด ข้อเสนอโครงงานได้ที่  • แบบเสนอเเนวคิดการจัดทำโครงงานวิศวกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  (.docx)• แบบเสนอเเนวคิดการจัดทำโครงงานวิศวกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ...

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือและสนับสนุนทุนทำโครงงานนักศึกษากับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ณ ศูนย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

B-squar thailandเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท B-squar thailand เข้าพูดคุยการทดสอบกับ ผศ. พลศาสตร์ เลิศประเสริฐ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความมั่นคงประเทศ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs Link to facebook   บริษัท เอฟมัก...

กิจกรรมประจำวันที่ 27มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563

KIDs UNIVERSITY "รถแข่งพลังงานลม"เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กเล็ก หรือ KIDs UNIVERSITY เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในครบรอบ 60 ปี ภายใต้แนวคิด...

กิจกรรมประจำวันที่ 20-24 มกราคม 2563

บริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ตัวแทนจากบริษัท เอ็นไวรอน แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด เข้าร่วมพูดคุยความร่วมมือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ วงศ์รุจิระ และรองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 13-17 มกราคม 2563

คณะกรรมการสภาสถาบัน เยี่ยมชมงาน KIDs Universityเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันและคณะกรรมการสภาสถาบันเยี่ยมชม KIDs University ซึ่งคณะทำงานของศูนย์ EIDTs เป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอเกี่ยวกับ...

กิจกรรมประจำวันที่ 6-11 มกราคม 2563

Kid Universityเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม เป็นตัวเเทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็ก KIDs University ได้เเสดงนวัตกรรมเกี่ยวกับ "พลังงานไฟฟ้าไม่รู้จบจากกังหันน้ำ" และ "รถแข่งพลังงานลม" ให้เเก่เด็ก ๆ ที่เข้าชมงาน  ณ...

กิจกรรมประจำวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562

บริษัท SMC จำกัดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท SMC จำกัด เข้าพูดคุยเพื่อหารือเกี่ยวกับการเซ็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562

Endress+Hauser (Thailand) Ltd.เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท Endress+Hauser (Thailand) Ltd. เข้าสวัสดีปีใหม่และพูดคุยความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 9-13ธันวาคม 2562

ความรู้ในการใช้งาน โซล่าเซลล์ เพื่อการประหยัดพลังงานฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัท แอคคอนเนคชั่น จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง ความรู้ในการใช้งาน โซล่าเซลล์ เพื่อการประหยัดพลังงานและเทคนิคการกู้เงินผ่าน SME D Bank ขึ้น โดยมี...

กิจกรรมประจำวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printerเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer"...

กิจกรรมประจำวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2562

MOU บริษัท สตรอง(ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ บริษัท สตรอง(ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562

บริษัท คิโคเคน จำกัดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงษ์ ชีวิตโสภณ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำแนะนำ ออกแบบแก้ปัญหาการทำงานของเครื่องจักรด้านอุตสาหกรรมอาหารให้กับบริษัท คิโคเคน จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

MOU TISAวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

Infrared Thermography Training and Certification Program Level1เมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) จัดงานอบรม เรื่อง "Infrared Thermography Training and Certification Program Level 1 รุ่น 3"...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

จักรยานไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) มอบจักรยานไฟฟ้าที่ดัดแปลงโดยศูนย์ EIDTs ให้แก่ฝ่ายอาคารและสถานที่เพื่อใช้งานภายใน สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 21-27 ตุลาคม 2562

บริษัท Toyota Tsusho เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทีมอาจารย์ของภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย (1) ศ.ดร.วรากร เกษมสุวรรณ์, (2) ผศ.ดร.กสิน วิเชียรชม และ (3) ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประกอบด้วย (4) รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง, (5)...

SEA-ABT Project

The joint “EU-SEA Academy for Beverage Technology” (EU-SEA ABT), established by the Erasmus+ Capacity Building project, is an independent organisational frame for a structured and sustainable collaboration between universities and the beverage industry...

กิจกรรมประจำวันที่ 14-18 ตุลาคม 2562

บริษัท ไซจิ ฟู้ด จำกัด ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรม สจล. พูดคุยงานวิจัยกับตัวแทนบริษัท ไซจิ ฟู้ด จำกัด ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   Link to facebook     สำนักข่าว China...

กิจกรรมประจำวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562

บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับโครงการ EHEDG Thailand เเละ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดงานอบรมสัมมนา เรื่อง "Hygienic Equipment Design,...

กิจกรรมประจำวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd. เข้าปรึกษาเรื่องการปรับปรุงการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าชีวมวล กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข...

กิจกรรมประจำวันที่ 23-27 กันยายน 2562

ความหวังของคนกำลังสูงวัยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้เข้าร่วมงาน Thailand Ageing Strategic Forum 2019 ภายใต้ธีมงาน...

กิจกรรมประจำวันที่ 16-20 กันยายน 2562

Technic Electrical Engineering (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัท Technic Electrical Engineering (Thailand) Co., Ltd. เข้าพูดคุยเรื่องการทดสอบกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดเเละควบคุม ณ ศูนย์ EIDTS Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 9-13 กันยายน 2562

บริษัท ABB จำกัด และ บริษัท ไทย ยูเนียน กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท เอบีบี จำกัด และบริษัท ไทย ยูเนียน กรุ๊ป จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรองศาสตราจารย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 2-6 กันยายน 2562

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printerเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer"...

กิจกรรมประจำวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

บริษัท บี-อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดอน อิศรากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำทีมคณะผู้บริหารจากบริษัท บี-อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด...

กิจกรรมประจำวันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

KMITL Open House 2019 เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม KMITL Open House 2019 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก   Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), ประเทศอินโอนีเซีย จัดกิจกรรม "Staff Mobility Program 2019" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน...

กิจกรรมประจำวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

Huaian College of information Technology, China เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Huaian College of information Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (Fabrication Laboratory: FABLAB)...

กิจกรรมประจำวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printerเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer"...

กิจกรรมประจำวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาระบบ BIG DATA กลุ่ม Professionalเมื่อวันที่ 1-2, 9-10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้จัดหลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาระบบ BIG DATA กลุ่ม Professional...

Green University

 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล จัดโครงการส่งเสริม Green University ลดการใช้รถมอเตอร์ไซด์ เพิ่มความปลอดภัยเเละมีจักรายานจำหน่ายให้นักศึกษาราคาพิเศษ Video: https://youtu.be/ToY3tAWtkU8Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562

ศูนย์เครือข่าย EIDTs เมื่อวันที่ 2, 3 กรกฎาคม 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs พูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายใหม่ภายใต้ศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs   Link to facebook...

เครื่องอัดขึ้นรูปใบไม้

เทรนด์โลกวันนี้! “จานใบไม้” ภาชนะธรรมชาติ โอกาสทองของเอสเอ็มอี-เกษตรกรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักข่าวมติชนได้ประชาสัมพันธ์ เครื่องอัดขึ้นรูปใบไม้ เพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้เป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรและเอสเอ็มอี สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม...

กิจกรรมประจำวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562

ศูนย์เครือข่าย EIDTs เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs พูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายใหม่ภายใต้ศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs   Link to facebook...

กิจกรรมประจำวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พูดคุยสรุปผลงานอบรม Polymer Foam Training & Processing Workshop ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.เฉลิมชาติ มานพ และผศ. ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล อาจรย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี...

กิจกรรมประจำวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

Vision & Motion for Inspection รุ่นที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมหลักสูตร SI Warrior โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการหลักสูตร Vision & Motion for Inspection รุ่นที่ 1...

ตะเกียบชีวภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตะเกียบชีวภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม (ศูนย์ EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร: 02-329-8186 หรือ Line: eidts Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562

MUNDO CO., LTD.วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs), รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม พร้อมด้วย ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ ให้การต้อนรับ Takashi FUKUDA, Managing Director...

กิจกรรมประจำวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2562

บริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัดวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ชัยโฉม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำเกลือแร่ให้กับบริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัด ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน 3 พฤษภาคม 2562

BIG C SuperCenter Public Co.,LTD. วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำทีมผู้บริหารของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม...

กิจกรรมประจำวันที่ 22-26 เมษายน 2562

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมให้กับบริษัทเเละผู้ประกอบการที่สนใจทางด้านวิศวกรรม ณ งาน KMITL Engineering Project Day 2019...

กิจกรรมประจำวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาดูงาน FABLABวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย และ ดร.สุเมฆ วิศยทักษิณ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 18-22 มีนาคม 2562

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก วันที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น. พ.อ สมบุญ. เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สจล. โดยมี รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ. รองอธิการบดี สจล.ให้การต้อนรับ...

กิจกรรมประจำวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

การอบรม EHEDG Basic Course on Hygienic Design รุ่นที่ 4วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดอบรม หลักสูตร EHEDG Basic Course on Hygienic Design รุ่นที่ 4 โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก EHEDG...

กิจกรรมประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2562

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำคณะบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ EIDTs และ FABLAB ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมการใช้3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 20 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมการใช้ 3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 14วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US