ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

Engineering Innovative Development and Technology Services (EIDTs)

ตารางการจัดอบรม

September

October 2019

November
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
Events for October

1st

Events for October

2nd

No Events
Events for October

3rd

Events for October

4th

No Events
Events for October

5th

No Events
Events for October

6th

No Events
Events for October

7th

No Events
Events for October

8th

No Events
Events for October

9th

Events for October

10th

Events for October

11th

No Events
Events for October

12th

No Events
Events for October

13th

No Events
Events for October

14th

No Events
Events for October

15th

No Events
Events for October

16th

No Events
Events for October

17th

No Events
Events for October

18th

No Events
Events for October

19th

No Events
Events for October

20th

No Events
Events for October

21st

No Events
Events for October

22nd

No Events
Events for October

23rd

No Events
Events for October

24th

No Events
Events for October

25th

No Events
Events for October

26th

No Events
Events for October

27th

No Events
Events for October

28th

No Events
Events for October

29th

Events for October

30th

No Events
Events for October

31st

No Events

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมประจำวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562

บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับโครงการ EHEDG Thailand เเละ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดงานอบรมสัมมนา เรื่อง "Hygienic Equipment Design,...

กิจกรรมประจำวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd. เข้าปรึกษาเรื่องการปรับปรุงการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าชีวมวล กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข...

กิจกรรมประจำวันที่ 23-27 กันยายน 2562

ความหวังของคนกำลังสูงวัยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้เข้าร่วมงาน Thailand Ageing Strategic Forum 2019 ภายใต้ธีมงาน...

กิจกรรมประจำวันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2562

บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับโครงการ EHEDG Thailand เเละ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดงานอบรมสัมมนา เรื่อง "Hygienic Equipment Design,...

กิจกรรมประจำวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd.เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท SBANG Sustainable Energies Ltd. เข้าปรึกษาเรื่องการปรับปรุงการเผาไหม้ของโรงไฟฟ้าชีวมวล กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล และ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข...

กิจกรรมประจำวันที่ 23-27 กันยายน 2562

ความหวังของคนกำลังสูงวัยเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดร.เทอดศักดิ์ ลิ่วหาทอง หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เครือข่ายของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้เข้าร่วมงาน Thailand Ageing Strategic Forum 2019 ภายใต้ธีมงาน...

กิจกรรมประจำวันที่ 16-20 กันยายน 2562

Technic Electrical Engineering (Thailand) Co., Ltd. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัท Technic Electrical Engineering (Thailand) Co., Ltd. เข้าพูดคุยเรื่องการทดสอบกับรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดเเละควบคุม ณ ศูนย์ EIDTS Link to...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US