ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

Engineering Innovative Development and Technology Services (EIDTs)

COMMERCIAL INNOVATION

เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิด

เครื่องฆ่าเชื้อโรคระบบปิดหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิดสามารถฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในระบบปิด เช่น ห้องปลอดเชื้อ,รถพยาบาลฉุกเฉิน, ห้องแยกโรคติดเชื้อ และตู้ที่ใช้ฆ่าเชื้อ เครื่องสามารถผลิตก๊าซโอโซนได้ 10...

เครื่องดื่มเพิ่มภูมิคุ้มกัน

เครื่องดื่ม Prebiotic และ Probiotic เพิ่มภูมิคุ้มกัน   ผักผลไม้รวมพรีไบโอติกผงฟรีซดราย ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอุดมไปด้วยสาระสำคัญจากผัก ผลไม้มากกว่า 10 ชนิด ผ่านกระบวนทำแห้งด้วยวิธีฟรีซดราย จึงรักษาสารสำคัญได้อย่างครบถ้วน เก็บรักษาได้ นานกว่า 6...

ปุ่มกดลิฟต์แบบไม่สัมผัส

ปุ่มกดลิฟต์แบบไม่สัมผัส หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์  “ปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัส คิดค้นโดยวิศวลาดกระบัง”   เป็นอุปกรณ์เสริมใช้ควบคู่กับลิฟต์ มีลักษณะเป็นกล่อง เจาะช่องตามจำนวนปุ่มกดของลิฟต์     ...

ตู้ Swab Test ปลอดเชื้อ Negative Pressure

ตู้ Swab Test ปลอดเชื้อ Negative Pressure หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ ใช้สำหรับเก็บสารคัดหลั่งไปทดสอบ โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย ควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อในขณะที่แพทย์ทำหัตถการเชื้อจากช่องโพรงจมูกและกระพุ้งแก้มของผู้ป่วยและป้องกันการปนเปื้นของชื้อไวรัสไปสู่อากาศภายนอก...

เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิด

เครื่องฆ่าเชื้อโรคระบบปิดหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิดสามารถฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในระบบปิด เช่น ห้องปลอดเชื้อ,รถพยาบาลฉุกเฉิน, ห้องแยกโรคติดเชื้อ และตู้ที่ใช้ฆ่าเชื้อ เครื่องสามารถผลิตก๊าซโอโซนได้ 10...

เครื่องดื่มเพิ่มภูมิคุ้มกัน

เครื่องดื่ม Prebiotic และ Probiotic เพิ่มภูมิคุ้มกัน   ผักผลไม้รวมพรีไบโอติกผงฟรีซดราย ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอุดมไปด้วยสาระสำคัญจากผัก ผลไม้มากกว่า 10 ชนิด ผ่านกระบวนทำแห้งด้วยวิธีฟรีซดราย จึงรักษาสารสำคัญได้อย่างครบถ้วน เก็บรักษาได้ นานกว่า 6...

ปุ่มกดลิฟต์แบบไม่สัมผัส

ปุ่มกดลิฟต์แบบไม่สัมผัส หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์  “ปุ่มลิฟต์ไร้สัมผัส คิดค้นโดยวิศวลาดกระบัง”   เป็นอุปกรณ์เสริมใช้ควบคู่กับลิฟต์ มีลักษณะเป็นกล่อง เจาะช่องตามจำนวนปุ่มกดของลิฟต์     ...

ตู้ Swab Test ปลอดเชื้อ Negative Pressure

ตู้ Swab Test ปลอดเชื้อ Negative Pressure หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ ใช้สำหรับเก็บสารคัดหลั่งไปทดสอบ โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วย ควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อในขณะที่แพทย์ทำหัตถการเชื้อจากช่องโพรงจมูกและกระพุ้งแก้มของผู้ป่วยและป้องกันการปนเปื้นของชื้อไวรัสไปสู่อากาศภายนอก...

ENGINEERING INNOVATION

ระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ

ระบบการแจ้งเตือนการล้มประกอบด้วยเครื่องแจ้งเตือนการล้ม ซึ่งติดที่เอวของผู้สูงอายุและสามารถแจ้ง SMS ไปยังโทรศัพท์ของญาติหรือโรงพยาบาลได้ทันทีที่ล้ม และโปรแกรมรับแจ้งเตือนการล้มของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถแสดงแผนที่เส้นทางจากโรงพยาบาลไปตำเหน่งที่ล้มของผู้สูงอายุได้ อ....

Smart Wheelchair based on eye tracking

Smart wheelchair based on eye tracking was designed to help the disable patient. The patients can use their eye to control the direction of the movement of wheelchair and to control some appliance such as fan, television, etc. อ. ที่ปรึกษาโครงการ: รศ. ดร.ชูชาติ...

ระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ

ระบบการแจ้งเตือนการล้มประกอบด้วยเครื่องแจ้งเตือนการล้ม ซึ่งติดที่เอวของผู้สูงอายุและสามารถแจ้ง SMS ไปยังโทรศัพท์ของญาติหรือโรงพยาบาลได้ทันทีที่ล้ม และโปรแกรมรับแจ้งเตือนการล้มของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถแสดงแผนที่เส้นทางจากโรงพยาบาลไปตำเหน่งที่ล้มของผู้สูงอายุได้ อ....

Smart Wheelchair based on eye tracking

Smart wheelchair based on eye tracking was designed to help the disable patient. The patients can use their eye to control the direction of the movement of wheelchair and to control some appliance such as fan, television, etc. อ. ที่ปรึกษาโครงการ: รศ. ดร.ชูชาติ...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US