ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

Engineering Innovative Development and Technology Services (EIDTs)

ตารางการจัดอบรม

October

November 2019

December
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Events for November

1st

No Events
Events for November

2nd

No Events
Events for November

3rd

No Events
Events for November

4th

No Events
Events for November

5th

Events for November

6th

No Events
Events for November

7th

No Events
Events for November

8th

No Events
Events for November

9th

No Events
Events for November

10th

No Events
Events for November

11th

No Events
Events for November

12th

No Events
Events for November

13th

No Events
Events for November

14th

No Events
Events for November

15th

No Events
Events for November

16th

No Events
Events for November

17th

No Events
Events for November

18th

No Events
Events for November

19th

No Events
Events for November

20th

Events for November

21st

No Events
Events for November

22nd

No Events
Events for November

23rd

No Events
Events for November

24th

No Events
Events for November

25th

No Events
Events for November

26th

Events for November

27th

No Events
Events for November

28th

No Events
Events for November

29th

No Events
Events for November

30th

No Events

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมประจำวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

Infrared Thermography Training and Certification Program Level1เมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) จัดงานอบรม เรื่อง "Infrared Thermography Training and Certification Program Level 1 รุ่น 3"...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

จักรยานไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) มอบจักรยานไฟฟ้าที่ดัดแปลงโดยศูนย์ EIDTs ให้แก่ฝ่ายอาคารและสถานที่เพื่อใช้งานภายใน สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 21-27 ตุลาคม 2562

บริษัท Toyota Tsusho เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทีมอาจารย์ของภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย (1) ศ.ดร.วรากร เกษมสุวรรณ์, (2) ผศ.ดร.กสิน วิเชียรชม และ (3) ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประกอบด้วย (4) รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง, (5)...

กิจกรรมประจำวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562

Infrared Thermography Training and Certification Program Level1เมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) จัดงานอบรม เรื่อง "Infrared Thermography Training and Certification Program Level 1 รุ่น 3"...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562

จักรยานไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) มอบจักรยานไฟฟ้าที่ดัดแปลงโดยศูนย์ EIDTs ให้แก่ฝ่ายอาคารและสถานที่เพื่อใช้งานภายใน สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 21-27 ตุลาคม 2562

บริษัท Toyota Tsusho เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทีมอาจารย์ของภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย (1) ศ.ดร.วรากร เกษมสุวรรณ์, (2) ผศ.ดร.กสิน วิเชียรชม และ (3) ผศ.ดร.สุรเดช ตรีไตรลักษณะ และผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประกอบด้วย (4) รศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง, (5)...

SEA-ABT Project

The joint “EU-SEA Academy for Beverage Technology” (EU-SEA ABT), established by the Erasmus+ Capacity Building project, is an independent organisational frame for a structured and sustainable collaboration between universities and the beverage industry...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US