หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วย

?หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์

  •  สามารถช่วยแพทย์และพยาบาลในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย
  • ลดการสัมผัสเป็นการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์
  • เป็นระบบขับเคลื่อนแบบไร้สายผ่านระบบการสื่อสารวิทยุกำลังส่งสูง ทำให้สามารถควบคุมหุ่นยนต์ได้ในระยะไกลครอบคลุมพื้นที่ทำงานของโรงพยาบาล
  • ครงหุ่นยนต์ทำจากวัสดุ แสตนเลต SUS 304 ทำให้สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย จึงเหมาะกับการนำไปใช้ในโรคพยาบาล
  •  
ผู้คิดค้นนวัตกรรม ผศ.ดร. นภดล มณีรัตน์  ภาควิชาวิศวกรรมการวัดเเละควบคุม
สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

☎️ 063-479-6840 (เมธินี)

📍Line: eidts
Facebook: eidts
Email: eidts@kmitl.ac.th
 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US