3D Printer Face Shield

3D Printer Face Shield

3D Printer Face Shield หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์  สามารถป้องกันการละอองฝอย ฝุ่นผง ละอองน้ำลาย โครงสร้างme0kd 3D printer ด้วยวัสดุ PLA แบะแผ่นกั้นทำจากพลาสติกประเภท PET เเข็งเเรงทนทาน ผู้คิดค้นนวัตกรรม ผศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   063-479-6840...
An autonomous ultra-violet sterilization robot

An autonomous ultra-violet sterilization robot

AN AUTONOMOUS ULTRA-VIOLET STERILIZATION ROBOT หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ ประกอบด้วยหลอด UV-C ขนาด 300 วัตต์ พร้อมชุดควบคุมไฟ สามารถบังคับให้ขับเคลื่อนไปยังจุดต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ควบคุม “รีโมทคอนโทรล” สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เเละหมุนดตัว 360 องศา...
ระบบขายสินค้าอัตโนมัติด้วยระบบคิวอาร์โค้ด

ระบบขายสินค้าอัตโนมัติด้วยระบบคิวอาร์โค้ด

ระบบขายสินค้าอัตโนมัติด้วยระบบคิวอาร์โค้ด หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ ต้นเเบบควบคุมการจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สามารถควบคุมการชำระสินค้าด้วย QR ประยุกต์ใช้ Micro Controler เพื่อควบคุมการจำหน่ายสินค้า เเละเชื่อมกับระบบ Server ของธนาคารเพื่อใช้ชำระเงิน  ผู้คิดค้นนวัตกรรม ...
ระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ

ระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ

ระบบการแจ้งเตือนการล้มประกอบด้วยเครื่องแจ้งเตือนการล้ม ซึ่งติดที่เอวของผู้สูงอายุและสามารถแจ้ง SMS ไปยังโทรศัพท์ของญาติหรือโรงพยาบาลได้ทันทีที่ล้ม และโปรแกรมรับแจ้งเตือนการล้มของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถแสดงแผนที่เส้นทางจากโรงพยาบาลไปตำเหน่งที่ล้มของผู้สูงอายุได้ อ....
Smart Wheelchair based on eye tracking

Smart Wheelchair based on eye tracking

Smart wheelchair based on eye tracking was designed to help the disable patient. The patients can use their eye to control the direction of the movement of wheelchair and to control some appliance such as fan, television, etc. อ. ที่ปรึกษาโครงการ: รศ. ดร.ชูชาติ...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US