News and Activities

 

กิจกรรมประจำวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาระบบ BIG DATA กลุ่ม Professionalเมื่อวันที่ 1-2, 9-10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้จัดหลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาระบบ BIG DATA กลุ่ม Professional...

Green University

 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล จัดโครงการส่งเสริม Green University ลดการใช้รถมอเตอร์ไซด์ เพิ่มความปลอดภัยเเละมีจักรายานจำหน่ายให้นักศึกษาราคาพิเศษ Video: https://youtu.be/ToY3tAWtkU8Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562

ศูนย์เครือข่าย EIDTs เมื่อวันที่ 2, 3 กรกฎาคม 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs พูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายใหม่ภายใต้ศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs   Link to facebook...

เครื่องอัดขึ้นรูปใบไม้

เทรนด์โลกวันนี้! “จานใบไม้” ภาชนะธรรมชาติ โอกาสทองของเอสเอ็มอี-เกษตรกรเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สำนักข่าวมติชนได้ประชาสัมพันธ์ เครื่องอัดขึ้นรูปใบไม้ เพื่อให้งานวิจัยชิ้นนี้เป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรและเอสเอ็มอี สนใจติดต่อ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม...

กิจกรรมประจำวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562

ศูนย์เครือข่าย EIDTs เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs พูดคุยเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายใหม่ภายใต้ศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs   Link to facebook...

กิจกรรมประจำวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พูดคุยสรุปผลงานอบรม Polymer Foam Training & Processing Workshop ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562

บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 รศ. ดร.เฉลิมชาติ มานพ และผศ. ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล อาจรย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมกับ ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี...

กิจกรรมประจำวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562

Vision & Motion for Inspection รุ่นที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดอบรมหลักสูตร SI Warrior โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัิติการหลักสูตร Vision & Motion for Inspection รุ่นที่ 1...

ตะเกียบชีวภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ตะเกียบชีวภาพอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม (ศูนย์ EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร: 02-329-8186 หรือ Line: eidts Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2562

MUNDO CO., LTD.วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs), รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม พร้อมด้วย ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ ให้การต้อนรับ Takashi FUKUDA, Managing Director...

กิจกรรมประจำวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2562

บริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัดวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ชัยโฉม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอาหาร เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำเกลือแร่ให้กับบริษัท ผึ้งหลวง อัศวิน จำกัด ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 29 เมษายน 3 พฤษภาคม 2562

BIG C SuperCenter Public Co.,LTD. วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. นำทีมผู้บริหารของบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม...

กิจกรรมประจำวันที่ 22-26 เมษายน 2562

วันที่ 25-26 เมษายน 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมให้กับบริษัทเเละผู้ประกอบการที่สนใจทางด้านวิศวกรรม ณ งาน KMITL Engineering Project Day 2019...

กิจกรรมประจำวันที่ 25-29 มีนาคม 2562

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาดูงาน FABLABวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.รัฐชัย ชาวอุทัย และ ดร.สุเมฆ วิศยทักษิณ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 18-22 มีนาคม 2562

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก วันที่ 20 มี.ค. 62 เวลา 13.30 น. พ.อ สมบุญ. เกตุอินทร์ รอง ผอ.สวพ.ทบ.(1) /หน.คณะตรวจเยี่ยมด้านการวิจัย ทบ. นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สจล. โดยมี รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ. รองอธิการบดี สจล.ให้การต้อนรับ...

กิจกรรมประจำวันที่ 4-8 มีนาคม 2562

การอบรม EHEDG Basic Course on Hygienic Design รุ่นที่ 4วันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดอบรม หลักสูตร EHEDG Basic Course on Hygienic Design รุ่นที่ 4 โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก EHEDG...

กิจกรรมประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2562

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ. ดร.สุรัตน์ อารีรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี นำคณะบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ EIDTs และ FABLAB ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมการใช้3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 20 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมการใช้ 3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 14วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมการใช้ 3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 14 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

อบรมการใช้ 3D printer และ laser cutting เบื้องต้น รุ่น 12 วันที่ 28 มกราคม 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 21-25 มกราคม 2562

National Institute of Technology Kitakyushu Collegeวันที่ 23 มกราคม 2562 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs เเละ รศ. ดร.ทวีพล  ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs พร้อมด้วยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คุณ Hideaki Aburatani อาจารย์จาก National Institute of...

กิจกรรมประจำวันที่ 14-18 มกราคม 2562

บริษัท เอบีบี จำกัด วันที่ 15 มกราคม 2562 บริษัท เอบีบี จำกัด เข้ามาสวัสดีปีใหม่เเละเข้าหารือเรื่องการจัดสัมมนาร่วมกับศูนย์ EIDTs ในปี 2562 ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Link to facebook To approve a single suggestion,...

ประชาสัมพันธ์ “แพ็กเกจให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม”

ประชาสัมพันธ์ “แพ็กเกจให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม” ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรมเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมกับคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ค่าเข้าร่วมโครงการ 10,000...

กิจกรรมประจำวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561

บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด วันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้ามาสวัสดีปีใหม่และเข้าหารือแผนการร่วมงานกับศูนย์ EIDTS ในปี พ.ศ. 2562 โดยมี รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs และรศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561

บริษัท วันธิง จำกัด เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ (EIDTs) รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ เเละ คุณสมนึก ศิริจรัสวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ได้สัมภาษณ์โครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 ธันวาคม 2561

สัมภาษณ์โครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมฯ (EIDTs) รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ เเละ คุณสมนึก ศิริจรัสวงศ์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ได้สัมภาษณ์โครงการวิจัยเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์...

กิจกรรมประจำวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

Technical Interchange Meeting for ASEAN Regional Basic Research (TIM 2018) วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561 รศ. ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นประธานเปิดงาน Technical Interchange Meeting for ASEAN Regional...

กิจกรรมประจำวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561

บริษัท เอบีบี จำกัด วันที่ 15,16, เเละ 19 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ Fabication Laboratory เชิญบริษัท เอบีบี จำกัด มาอบรมให้ความรู้ทางด้านหุ่นยนต์เชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Link to facebook Certified Support...

กิจกรรมประจำวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561

KANTO KONGOKI INDUSTRIAL CO.,LTD วันที่ 15-16 พฤศจิกายน KANTO KONGOKI INDUSTRIAL CO.,LTD บริษัทผลิตเครื่องผสมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เรียนเชิญ รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค เเละ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ หัวหน้าศูนย์เเละที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs เข้าร่วมงานครบรอบบริษัท 100 ปี...

กิจกรรมประจำวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2561

บริษัท เอบีบี จำกัด เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ตุลาคม 2561 รศ. ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) เเละ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTS คุยงานวิจัยร่วมกับ บริษัท เอบีบี จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2561

บริษัท พาณิชย์ เเพ็คเกจ จำกัด วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ผศ. ดร.วิศิษฏ์ หิรัญกิตติ หัวหน้าศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์ ให้คำปรึกษางานวิจัยกับ บริษัท พาณิชย์ เเพ็คเกจ จำกัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Link to Facebook บริษัท เอบีบี จำกัด...

กิจกรรมประจำวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561

Hoverboard Wheelchair อัจฉริยะ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ เเละนางสาวเมธินี สงไทย ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม ได้ไปออกรายการ "คุยข่าวเมาท์กับหมอ" ช่อง Rama channel true 42 เพื่อเเสดงนวัตกรรม “โฮเวอร์บอร์ด วีลแชร์” พาหนะเพื่อสุขภาพผู้สูงวัย...

กิจกรรมประจำวันที่ 16-20 ตุลาคม 2561

งานอบรมสัมมนา "การบริหารสัญญาก่อสร้าง" วันที่ 20 ตุลาคม 2561 ผศ.สมเกียรติ ขวัญพฤกษ์ เเละ รศ. ดร.นันทวัฒน์ จรัสโรจน์ธนเดช จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การบริหารสัญญาก่อสร้าง" ณ มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต Link to facebook  ...

กิจกรรมประจำวันที่ 8-13 ตุลาคม 2561

ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับ ผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผศ. ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับ ผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.   Engineering  Expo 2018 วันที่ 11 ถึง...

กิจกรรมประจำวันที่ 1-5 ตุลาคม 2561

บริษัท อัลฟ่า แลบอราทอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ผศ. ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ เเละ ผศ. ดร.เจษฎา ชัยโฉม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับ บริษัท อัลฟ่า แลบอราทอรี่ จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 24-28 กันยายน 2561

EIDTS ร่วมเเสดงผลงานในการแถลงข่าวการจัดงาน วิศวะ ’61 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ศูนย์ EIDTS ได้นำผลงานวิจัย ได้เเก่ Hoverboard Wheelchair, Low cost 3D Printer, เครื่องขึ้นรูปจานใบไม้, สายรัดข้อมือเพื่อวัดระดับสมาธิในการเรียนและแอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนกรณีฉุกเฉิน...

กิจกรรมประจำวันที่ 17-21 กันยายน 2561

บริษัท โคโค่ แพนเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ผศ.ดร.เจษฎา ชัยโฉม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับ บริษัท โคโค่ แพนเน็ต (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to Facebook บริษัท...

กิจกรรมประจำวันที่ 10-14 กันยายน 2561

SAS Software (Thailand) Co. LTD. วันที่ 13 กันยายน 2561 รศ. ดร. นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTS พูดคุยความร่วมมือระบบซอฟเเวร์กับ SAS Software (Thailand) Co. LTD. ณ ศูนย์ EIDTS...

กิจกรรมประจำวันที่ 3-7 กันยายน 2561

จัดทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2561 ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระเเสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ให้คำปรึกษาและจัดทำงานวิจัยร่วมกับบริษัท ซีพีแรม จำกัด ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to Facebook วิทยากรในงานสัมมนา Secure your...

กิจกรรมประจำวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561

บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 รศ. ดร. นวภัทรา หนูนาค และ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ หัวหน้าศูนย์ และที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTS) พูดคุยความร่วมมือกับบริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล....

กิจกรรมประจำวันที่ 14-17 สิงหาคม 2561

บริษัท เเม่ศรีเรือน ขนมครกเเละขนมไทย จำกัด เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ให้คำปรึกษาการทำวิจัยกับ บริษัท เเม่ศรีเรือน ขนมครกเเละขนมไทย จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to...

กิจกรรมประจำวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561

บริษัท เอฟมัก (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 บริษัท FMAK (THAILAND) CO., LTD เข้าหารือเรื่องการจัดอบรมด้าน Hygienic Maintenance กับ รศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค และ รศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ประธาน โครงการ EHEDG Thailand...

กิจกรรมประจำวันที่ 31กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561

อบรม Laser Cutting เเละ 3D Printer รุ่น 8 เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2561 ศูนย์ FABLAB ได้จัดอบรม เรื่อง Laser Cutting เเละ 3D Printer ให้กับนักศึกษาเเละบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ Eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. Link to facebook บริษัท คอมกราฟ จำกัด...

กิจกรรมประจำวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561

จัดฝึกอบรมสุขลักษณะที่ดีของการให้บริการอาหารในที่ชุมชน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ EIDTs จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "สุขลักษณะที่ดีของการให้บริการอาหารในที่ชุมชน" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์...

โครงการพลังงานแห่งอนาคตเเละโครงการประกวดจักรยานไฟฟ้า ในงาน Engineering Expo 2018

กติกาโครงการพลังงานแห่งอนาคต  ใบสมัครการประกวด KMITL innovative award 2018 พลังงานอนาคต กติกาโครงการจักรยานไฟฟ้า ใบสมัครการประกวด KMITL innovative award 2018...

ประชาสัมพันธ์งานวิจัย

ประกาศ ด่วน !!!  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบราง ภายใต้โครงการศูนย์วิจัยพัฒนา ทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  รายละเอียดที่...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US