คณะกรรมการสภาสถาบัน เยี่ยมชมงาน KIDs University

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบันและคณะกรรมการสภาสถาบันเยี่ยมชม KIDs University ซึ่งคณะทำงานของศูนย์ EIDTs เป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอเกี่ยวกับ “พลังงานไฟฟ้าไม่รู้จบจากกังหันน้ำ” และ “รถแข่งพลังงานลม” ณ สำนักหอสมุดกลาง

 
 
Xi’an University, China

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 คณะจาก Xi’an University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (Fabrication Laboratory: FABLAB) ณ ศูนย์ EIDTs โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำศูนย์ EIDTs ให้การต้อนรับ

 
ABB Co. LTd.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ตัวแทนจากบริษัท เอบีบี จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่และพูดคุยความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs

 
บริษัท backyard จำกัด

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ตัวแทนจากบริษัท backyard จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร พิมพ์สกุล รองคณบดีกำกับดูแลงานด้านวิชาการ ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs

 
KOSEN KMITL

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารจากสถาบัน KOSEN KMITL เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และศูนย์ปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (FABLAB) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ให้การต้อนรับ

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US