บริษัท ไซจิ ฟู้ด จำกัด

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรม สจล. พูดคุยงานวิจัยกับตัวแทนบริษัท ไซจิ ฟู้ด จำกัด ณ ศูนย์ EIDTS คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
 
สำนักข่าว China news

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ชัยโฉม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้ถ่ายทำงานวิจัยตะเกียบกินได้ ให้กับสำนักข่าว China news ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)

 
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุธ จิรสุวรรณกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการให้แก่คณะทำงานจากบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์ EIDTs

 
บริษัท ครีเอทีฟ ซิงคิง อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าพูดคุยงานวิจัยกับคณะทำงานจากบริษัท ครีเอทีฟ ซิงคิง อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US