บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนจากบริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ นัมคณิสรณ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) เพื่อเชิญเป็นวิทยากรด้าน innovation ณ ศูนย์ EIDTs

 
 
อบรมการใช้3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 30

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำศูนย์ฯ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US