พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ เพชรศศิธร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัด ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พูดคุยความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมกับ บริษัท รอยัล เอสเตท จำกัด ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 
พูดคุยความร่วมมือ บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม และนายศุภกร สุวรรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พูดคุยความร่วมมือกับ บริษัท กระดาษธนธาร จำกัด ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US