บริษัท นิวเคลียร์ซิสเต็ม จำกัด

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  รองศาสตราจารย์ ดร.ชูวงค์ พงศ์เจริญพาณิชย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เข้าให้คำปรึกษาเรื่องการทดสอบอุปกรณ์สื่อสารกับบริษัท นิวเคลียร์ซิสเต็ม จำกัด ณ ศูนย์ EIDTs TRUELAB

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US