สจล. นำนวัตกรรมทางการแพทย์ เข้าสู่ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำทีมโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และนักวิจัย ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ทางสจล.นำนวัตกรรมการแพทย์ จากศูนย์นวัตกรรมการแพทย์สู้โควิด19 ของ สจล. ไปจัดแสดง ที่ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
โดยนวัตกรรมสจล.ที่นำไปโชว์ มีดังนี้ เครื่องช่วยหายใจ Mini emergency ventilator ตู้ตรวจเชื้อ และรถตรวจเชื้อ ความดันบวก และความดันลบ รวมถึงนวัตกรรมหุ่นยนต์ UVC หุ่นยนต์ส่งยา ส่งของ และอาหารเสริม
 
 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US