จักรยานไฟฟ้า

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) มอบจักรยานไฟฟ้าที่ดัดแปลงโดยศูนย์ EIDTs ให้แก่ฝ่ายอาคารและสถานที่เพื่อใช้งานภายใน สจล. เป็นทางเลือกในการประหยัดพลังงานแทนการใช้รถจักรยานยนต์

 
อบรมการใช้3D Printer และ Laser cutting เบื้องต้น รุ่น 25

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ fabrication laboratory (FABLAB) ได้จัดอบรม เรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์วัตถุสามมิติและ laser cutting เบื้องต้น ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ณ ศูนย์ eidts คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US