หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่าง วิศวลาดกระบัง กับ โรงพยาบาลตำรวจ

เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 คณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กับคณะผู้บริหาร แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.วิฑูรย์ นิติวรางกูร พตร.ให้การต้อนรับและร่วมหารือ
————————–
รายชื่อ คณาจารย์ที่เข้าร่วมหารือ
– อาจารย์ดุสิต สุขสวัสดิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
– ผศ.ดร.ชาย ชมภูอินไหว วิศวกรรมไฟฟ้า
– รศ.ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ วิศวกรรมการวัดและควบคุม
– และทีมนักวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

 
 
ห้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกับผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรินทร์ ฉายศิริโชติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกับผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ EIDTs TRUELAB

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US