ความรู้ในการใช้งาน โซล่าเซลล์ เพื่อการประหยัดพลังงานฯ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัท แอคคอนเนคชั่น จำกัด ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง ความรู้ในการใช้งาน โซล่าเซลล์ เพื่อการประหยัดพลังงานและเทคนิคการกู้เงินผ่าน SME D Bank ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ศูนย์ EIDTs

SMC (Thailand) Ltd.

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตัวแทนจากบริษัท SMC (Thailand) Ltd. เข้าพูดคุยความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์ EIDTs และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US