บริษัท ABB จำกัด และ บริษัท ไทย ยูเนียน กรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 บริษัท เอบีบี จำกัด และบริษัท ไทย ยูเนียน กรุ๊ป จำกัด เข้าพูดคุยความร่วมมือกับรองศาสตราจารย์ ดร.นวภัทรา หนูนาค หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) และรองศาสตราจารย์ ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษาศูนย์ EIDTs ณ ศูนย์ EIDTs
National Institute of Technology, Toyama College ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National Institute of Technology, Toyama College ประเทศญี่ปุ่น และตัวแทนจากบริษัท ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (FABLAB) โดยมีนายอำนรรฆ มงคลชัยสิทธิ์ วิศวกรประจำศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs)


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US