?? ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย covid-19
เปิดรับสมัครทุนวิจัยเพื่อนำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินต้านภัยโควิด

?
? เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 เมษายน 2563

รายละเอียดทุนวิจัย คลิกที่นี่
าวน์โหลด แบบข้อเสนอโครงการ คลิกที่นี่
ดาวน์โหลด ตารางคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ คลิกที่นี่

? สอบถามเพิ่มเติม: rgf@nstda.or.th หรือ ศูนย์ Eidts (063-479-6840 เมธินี)

 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US