60 ปี 60 3D printer

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเเละบริการทางวิศวกรรม ได้จัดกิจกรรม “60 ปี 60  3D printer”  โดยได้มอบ 3D printer จำนวน 60 เครื่อง ให้เเต่ละภาควิชา เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน 

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US