ห้องปฏิบัติการและวิจัยของวิศวกรรมระบบวัดเเละควบคุม

รับการทดสอบดังต่อไปนี้

  • ทดสอบระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์
  • ตรวจสอบสภาพและประเมินฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องจักร
  • ทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์

ช่องทางการติดต่อ

โทร: 02-329-8349
Website: http://instrumentation.kmitl.ac.th/ins/

ดาวน์โหลด


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US