ห้องปฏิบัติการและวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมโยธาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับพื้นฐาน และเพื่อการวิจัยในระดับสูง ได้จัดและแบ่งออกตามหมวดสาขาหลักของวิศวกรรมโยธา เช่นสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสำรวจ โดยแบ่งออกเป็นห้องปฏิบัติการและวิจัยต่างๆ ดังนี้

 • CONCRETE, CEMENT
  • Compressive Testing
  • แรงดัดของคานคอนกรีต ( For 3 Points Bending & 4 Points Bending )
  • แรงดึงคอนกรีต ด้วยวิธี Spiltting Test
  • การตัดหัวคอนกรีต
  • Concrete Bonding Test
  • Abrasion resistance of concrete
  • Chloride in concrete test
  • Carbonation depth test
  • Ultrasonic pulse velocity (UPV)
  • ทดสอบส่วนผสมคอนกรีต (Concrete Mix Design)
  • ทดสอบคอนกรีตสด
  • ทดสอบปูนซีเมนต์
  • แรงอัด Mortar
  • แรงดึง Mortar
 • เหล็กเส้น ,เหล็กรูปพรรณ และ โลหะ
  • ทดสอบแรงดึงเหล็กเส้นก่อสร้าง (Deformed Bar & Round Bar ราคาเท่ากัน)
  • ทดสอบความแข็ง เหล็กเส้นก่อสร้าง โดย วิธี Brinell Test
  • ทดสอบแรงดึงเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และ เหล็กหล่อธรรมดา
  • ค่าทดสอบดัดโค้งเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และ เหล็กหล่อธรรมดา
  • การหาขนาดเหล็กแผ่น เหล็กรูปพรรณ และ เหล็กหล่อธรรมดา
  • ทดสอบแรงดึงโลหะ บรอนซ์ เหล็กหล่อเหนียว ทองเหลือง สเตนเลส (กลึงกลม)
  • ค่าทดสอบดัดโค้งโลหะ บรอนซ์ เหล็กหล่อเหนียว ทองเหลือง สเตนเลส (กลึงกลม)
  • การหาขนาดโลหะ บรอนซ์ เหล็กหล่อเหนียว ทองเหลือง สเตนเลส (กลึงกลม)
  • ทดสอบความแข็งบรอนซ์ เหล็กหล่อเหนียว ทองเหลือง สเตนเลส (กลึงกลม)
  • ทดสอบ Flexure Test เหล็กหล่อธรรมดา
  • ทดสอบแรงดึง Bolt and Nuts ( ราคานี้ไม่รวมค่าเตรียมอุปกรณ์สำหรับจับยึด )
 • ไม้
  • ทดสอบแรงอัด
  • ทดสอบแรงดัด
  • ทดสอบแรงกระแทก
  • ทดสอบหาปริมาณความชื้นและการดูดซึมน้ำ
  • ทดสอบความแข็ง โดย วิธี Brinell Test
 • วัสดุคอนกรีต
  • ทดสอบท่อคอนกรีต
  • ทดสอบคอนกรีตบล็อกและอิฐปูพื้น
 • Aggregate (Sand & Rock)
  • Basic Properties
  • Index Test
  • Uniaxial Compressive Strength
  • Los Angeles Abrasion Test
  • Sodium Sulphate Soundness
  • Flakiness Test (Including Sieving)
  • Elongation Test (Including Sieving)
  • Organic Impurity
  • Alkali Aggregate Reaction Test
  • Unit Weight & Voids (AASHTO T19, ASTM C29)
  • Specific Gravity
  • Potential Volume Change (ASTM C342)
  • Drying Shrinkage (ASTM C596, BS1981 part 5 1970)
  • Material finer than 75 Micro-metres (#200) ASTM C117
  • Ten Percent Fines Value (BS812:1967)
  • ทดสอบขนาดคละ
  • Absorption (การดูดซึมน้ำ)
 • Soil
  • Physical properties
  • Physical properties
  • Direct Shear Test
  • Triaxial Test (Max. Pressure 120(t/m2) per one specimen
  • Consolidation Test
  • Permeability Test
  • การบดอัดดิน (Compaction Test)
  • CBR (ไม่รวมการทดสอบบดอัดดิน )
  • Soil Boring, Sampling and SPT 2″-3″
  • Soil Boring, No Sampling and SPT 2″-3″
  • Field Density Test-Sand Cone (ถ้ามากกว่า 3 จุดคิดเพิ่มจุดละ 500 บาท)
  • Field Vane Shear Test
  • Cone Penetration Test
  • Pile Capacity with Static Load Test
  • Pile Integrity Test
  • Concrete Compressive Test with Pundits
 • Calibration
  • UTM & Proving Ring
  • Pressure Gauge
  • Balance
  • Schmidt Hammer
 • อื่นๆ
  • ท่อร้อยสายไฟ
  • การรับน้ำหนักของฝาบ่อพักน้ำ
  • การรับแรงดึงของโซ่
  • การรับแรงดึงของแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์
  • การน้ำหนักของถังไฟฟ้าสนามบิน
 • งานตรวจสอบ
  • ตรวจสอบโครงสร้าง
  • ตรวจสอบความแข็งแรงของคอนกรีต
 • งานสำรวจ
 • งานให้คำปรึกษา

ช่องทางการติดต่อ

โทร: 02-329-8333-4
Website: http://www.civil.kmitl.ac.th/laboratory.html


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US