ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

Engineering Innovative Development and Technology Services (EIDTs)

COMMERCIAL INNOVATION

หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วย

หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วย หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์  สามารถช่วยแพทย์และพยาบาลในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย ลดการสัมผัสเป็นการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ เป็นระบบขับเคลื่อนแบบไร้สายผ่านระบบการสื่อสารวิทยุกำลังส่งสูง...

หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วย

หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วยหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ สามารถช่วยแพทย์และพยาบาลในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยลดการสัมผัสเป็นการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์เป็นระบบขับเคลื่อนแบบไร้สายผ่านระบบการสื่อสารวิทยุกำลังส่งสูง...

Emergency Transport Ventilator – KNIN II

Emergency Transport Ventilator – KNIN II (เครื่องช่วยหายใจเเบบฉุกเฉิน) หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ สามารถใช้งานง่ายต่อกการเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉิน มีแบตเตอร์รี่ในตัวเหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องการความเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วย...

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ Riabo-x

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ Riabo-xหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค ด้วยรังสื UV-Cสามารถวางแผนทางเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเคลื่อนที่เเละหลบสิ่งกีดขวางได้เเบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ AGV สามารถทำงานได้ 12 ชั่วโมงต่อเนื่อง ต่อ การชาร์ท 1...

Sanitation Products

Sanitation Productsหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ เจลแอลกอฮอล์ วิศวลาดกระบังผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพัฒนาโดยวิศวกรรมชีวการเเพทย์โดยสกัดสีจากดอกไม้ เช่น ดอกชงโค (ดอกไม้ประจำวิศวลาดกระบัง) เเละดอกเเคเเสด (ดอกไม้ประจำวิศวสจล.)ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ กลิ่นหอม...

ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยUV-Cแบบพกพา

ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยUV-Cแบบพกพาหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ขนาดพื้นที่ใช้สอยของตู้ 30 × 30 × 25 เซนติเมตรภายในประกอบด้วยหลอด UV-C ที่ปล่อยรังสีที่ความยาวคลื่น7 นาโนเมตร ขนาด 6 วัตต์ จำนวน 2 หลอด เป็นช่วงความยาวคลื่นที่ไม่สร้างโอโซน (O3)...

หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วย

หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วย หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์  สามารถช่วยแพทย์และพยาบาลในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย ลดการสัมผัสเป็นการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ เป็นระบบขับเคลื่อนแบบไร้สายผ่านระบบการสื่อสารวิทยุกำลังส่งสูง...

หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วย

หุ่นยนต์ขนส่งอาหารและยาสำหรับผู้ป่วยหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ สามารถช่วยแพทย์และพยาบาลในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยลดการสัมผัสเป็นการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์เป็นระบบขับเคลื่อนแบบไร้สายผ่านระบบการสื่อสารวิทยุกำลังส่งสูง...

Emergency Transport Ventilator – KNIN II

Emergency Transport Ventilator – KNIN II (เครื่องช่วยหายใจเเบบฉุกเฉิน) หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ สามารถใช้งานง่ายต่อกการเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉิน มีแบตเตอร์รี่ในตัวเหมาะกับสถานการณ์ที่ต้องการความเร่งด่วน ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วย...

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ Riabo-x

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ Riabo-xหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค ด้วยรังสื UV-Cสามารถวางแผนทางเดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเคลื่อนที่เเละหลบสิ่งกีดขวางได้เเบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ AGV สามารถทำงานได้ 12 ชั่วโมงต่อเนื่อง ต่อ การชาร์ท 1...

Sanitation Products

Sanitation Productsหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ เจลแอลกอฮอล์ วิศวลาดกระบังผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพัฒนาโดยวิศวกรรมชีวการเเพทย์โดยสกัดสีจากดอกไม้ เช่น ดอกชงโค (ดอกไม้ประจำวิศวลาดกระบัง) เเละดอกเเคเเสด (ดอกไม้ประจำวิศวสจล.)ทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ กลิ่นหอม...

ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยUV-Cแบบพกพา

ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยUV-Cแบบพกพาหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ขนาดพื้นที่ใช้สอยของตู้ 30 × 30 × 25 เซนติเมตรภายในประกอบด้วยหลอด UV-C ที่ปล่อยรังสีที่ความยาวคลื่น7 นาโนเมตร ขนาด 6 วัตต์ จำนวน 2 หลอด เป็นช่วงความยาวคลื่นที่ไม่สร้างโอโซน (O3)...

เครื่องต้นแบบเตาเผาชีวมวล

เครื่องต้นแบบเตาเผาชีวมวลหลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์      “ใช้ผลิตไอน้ำหรือน้ำมันร้อนเเก่อุตสาหกรรมความร้อนเเละไอน้ำ เกษตร อาหาร      สามารถใช้ เผาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล      สามารถตรวจสอบการเผาไหม้เเละประสิทธbภาพการเผาไหม้ได้   ...

เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิด

เครื่องฆ่าเชื้อโรคระบบปิด หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ เครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิดสามารถฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในระบบปิด เช่น ห้องปลอดเชื้อ, รถพยาบาลฉุกเฉิน, ห้องแยกโรคติดเชื้อ และตู้ที่ใช้ฆ่าเชื้อ เครื่องสามารถผลิตก๊าซโอโซนได้ 10...

ENGINEERING INNOVATION

3D Printer Face Shield

3D Printer Face Shield หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์  สามารถป้องกันการละอองฝอย ฝุ่นผง ละอองน้ำลาย โครงสร้างme0kd 3D printer ด้วยวัสดุ PLA แบะแผ่นกั้นทำจากพลาสติกประเภท PET เเข็งเเรงทนทาน ผู้คิดค้นนวัตกรรม ผศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   063-479-6840...

An autonomous ultra-violet sterilization robot

AN AUTONOMOUS ULTRA-VIOLET STERILIZATION ROBOT หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ ประกอบด้วยหลอด UV-C ขนาด 300 วัตต์ พร้อมชุดควบคุมไฟ สามารถบังคับให้ขับเคลื่อนไปยังจุดต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ควบคุม "รีโมทคอนโทรล" สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เเละหมุนดตัว 360 องศา...

ระบบขายสินค้าอัตโนมัติด้วยระบบคิวอาร์โค้ด

ระบบขายสินค้าอัตโนมัติด้วยระบบคิวอาร์โค้ด หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ ต้นเเบบควบคุมการจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สามารถควบคุมการชำระสินค้าด้วย QR ประยุกต์ใช้ Micro Controler เพื่อควบคุมการจำหน่ายสินค้า เเละเชื่อมกับระบบ Server ของธนาคารเพื่อใช้ชำระเงิน  ผู้คิดค้นนวัตกรรม ...

3D Printer Face Shield

3D Printer Face Shield หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์  สามารถป้องกันการละอองฝอย ฝุ่นผง ละอองน้ำลาย โครงสร้างme0kd 3D printer ด้วยวัสดุ PLA แบะแผ่นกั้นทำจากพลาสติกประเภท PET เเข็งเเรงทนทาน ผู้คิดค้นนวัตกรรม ผศ. ดร.ทวีพล ซื่อสัตย์ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   063-479-6840...

An autonomous ultra-violet sterilization robot

AN AUTONOMOUS ULTRA-VIOLET STERILIZATION ROBOT หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ ประกอบด้วยหลอด UV-C ขนาด 300 วัตต์ พร้อมชุดควบคุมไฟ สามารถบังคับให้ขับเคลื่อนไปยังจุดต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์ควบคุม "รีโมทคอนโทรล" สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เเละหมุนดตัว 360 องศา...

ระบบขายสินค้าอัตโนมัติด้วยระบบคิวอาร์โค้ด

ระบบขายสินค้าอัตโนมัติด้วยระบบคิวอาร์โค้ด หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์ ต้นเเบบควบคุมการจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ สามารถควบคุมการชำระสินค้าด้วย QR ประยุกต์ใช้ Micro Controler เพื่อควบคุมการจำหน่ายสินค้า เเละเชื่อมกับระบบ Server ของธนาคารเพื่อใช้ชำระเงิน  ผู้คิดค้นนวัตกรรม ...

ระบบแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ

ระบบการแจ้งเตือนการล้มประกอบด้วยเครื่องแจ้งเตือนการล้ม ซึ่งติดที่เอวของผู้สูงอายุและสามารถแจ้ง SMS ไปยังโทรศัพท์ของญาติหรือโรงพยาบาลได้ทันทีที่ล้ม และโปรแกรมรับแจ้งเตือนการล้มของโรงพยาบาล ซึ่งสามารถแสดงแผนที่เส้นทางจากโรงพยาบาลไปตำเหน่งที่ล้มของผู้สูงอายุได้ อ....


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US