ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม

Engineering Innovative Development and Technology Services (EIDTs)

ตารางการจัดอบรม

July

August 2019

September
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Events for August

1st

No Events
Events for August

2nd

No Events
Events for August

3rd

No Events
Events for August

4th

No Events
Events for August

5th

No Events
Events for August

6th

Events for August

7th

Events for August

8th

Events for August

9th

No Events
Events for August

10th

No Events
Events for August

11th

No Events
Events for August

12th

Events for August

13th

No Events
Events for August

14th

No Events
Events for August

15th

Events for August

16th

No Events
Events for August

17th

No Events
Events for August

18th

No Events
Events for August

19th

No Events
Events for August

20th

No Events
Events for August

21st

No Events
Events for August

22nd

Events for August

23rd

No Events
Events for August

24th

No Events
Events for August

25th

No Events
Events for August

26th

No Events
Events for August

27th

No Events
Events for August

28th

No Events
Events for August

29th

No Events
Events for August

30th

No Events
Events for August

31st

No Events

ข่าวและกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมประจำวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), ประเทศอินโอนีเซีย จัดกิจกรรม "Staff Mobility Program 2019" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน...

กิจกรรมประจำวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

Huaian College of information Technology, China เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Huaian College of information Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (Fabrication Laboratory: FABLAB)...

กิจกรรมประจำวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printerเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer"...

กิจกรรมประจำวันที่ 5-9 สิงหาคม 2562

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Indonesia เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), ประเทศอินโอนีเซีย จัดกิจกรรม "Staff Mobility Program 2019" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน...

กิจกรรมประจำวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562

Huaian College of information Technology, China เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Huaian College of information Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม (Fabrication Laboratory: FABLAB)...

กิจกรรมประจำวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2562

การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printerเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาต้นแบบชิ้นงานด้วย 3D SCANNER & 3D Printer"...

กิจกรรมประจำวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2562

หลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาระบบ BIG DATA กลุ่ม Professionalเมื่อวันที่ 1-2, 9-10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและบริการทางวิศวกรรม (EIDTs) ได้จัดหลักสูตรการอบรมด้านการพัฒนาระบบ BIG DATA กลุ่ม Professional...


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคาร Memorial Hall คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US

เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US