ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยUV-Cแบบพกพา

?หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์

 • ขนาดพื้นที่ใช้สอยของตู้ 30 × 30 × 25 เซนติเมตร
 • ภายในประกอบด้วยหลอด UV-C ที่ปล่อยรังสีที่ความยาวคลื่น7 นาโนเมตร ขนาด 6 วัตต์ จำนวน 2 หลอด เป็นช่วงความยาวคลื่นที่ไม่สร้างโอโซน (O3) ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 • มีระบบตั้งเวลาและนับเวลาถอยหลัง ที่เวลา 30, 25, 20, 15, 10 และ 5 นาที และหยุดเวลาเมื่อมีการเปิดฝาตู้ และทำงานต่อเมื่อปิดตู้เรียบร้อยแล้ว
 • มีเซนเซอร์แจ้งเตือนการเปิดตู้และตัดการทำงานของหลอด UV ในขณะเครื่องทำงาน
 • มีหลอด LED แสดงสถานะการทำงานของตู้ 3 แบบ คือ
  • หลอด LED ไม่ติด คือ ยังไม่เริ่มทำงาน หรือทำงานเสร็จแล้ว โดยหลอด UV จะดับ
  • หลอด LED มีสีเขียว คือ กำลังทำงาน หลอด UV จะติด
  • หลอด LED มีสีแดง คือ มีการเปิดฝาตู้ขณะทำงาน หลอด UV จะดับ
 • มีเสียงปิ๊บแจ้งเตือนการเริ่มทำงาน การเปิดฝาขณะเครื่องทำงาน และเมื่อเครื่องทำงานเสร็จ
 • มีช่องมองด้านข้าง สำหรับตรวจเช็คการทำงานของหลอด UV
? ผู้คิดค้นนวัตกรรม
     
     ผศ.ดร. สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมชีวการเเพทย์ 

?สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

☎️ 063-479-6840 (เมธินี)
     Line: eidts
     Facebook: eidts
     Email: eidts@kmitl.ac.th
 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US