เครื่องต้นแบบเตาเผาชีวมวล

?หลักการ/การใช้งาน/ประโยชน์

     ✔️ “ใช้ผลิตไอน้ำหรือน้ำมันร้อนเเก่อุตสาหกรรมความร้อนเเละไอน้ำ เกษตร อาหาร
     ✔️ สามารถใช้ เผาเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล
     ✔️ สามารถตรวจสอบการเผาไหม้เเละประสิทธbภาพการเผาไหม้ได้
     ✔️ สามารถใช้กับหม้อไอน้ำ เพื่อผลิตไอน้ำและนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เช่น การผลิตไฟฟ้า การอบอาหาร เป็นต้น
     ✔️ ไม่ทำให้เกิดมลพิษขณะเผาไหม้และไม่สร้างผลกระทบต่อบริเวณชุมชนโดยรอบโรงงาน ไม่มีควันดำ ท้าให้อากาศดี

ขึ้น
     ✔️ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสามเหตุของภาวะโลกร้อน
     ✔️  สามารถนำขี้เถ้าไปใช้ในการทำปุ๋ยเพื่อเป็นประโยชน์ด้านการเกษตร
 
 
?ผู้คิดค้นนวัตกรรม
        รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
        ผศ. ดร.ภรณ์เพ็ญ  ลภิรัตนากูล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล     
?สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

☎️ 063-479-6840 (เมธินี)
     Line: eidts
     Facebook: eidts
     Email: eidts@kmitl.ac.th

 
 


ศูนย์พัฒนานวัตกรรม และ บริการทางวิศวกรรม (Engineering Innovative Development and Technology Services)

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


CONTACT US


เวลาทำการ 8.30-16.30 น.
02-329-8186, 02-329-8000 ext. 3520, 063-4796840
eidts@kmitl.ac.th, kmitl.eidts@gmail.com


FOLLOW US